Mites víkings

Creació de dues escultures inspirades en les llegendes i mites nòrdics, per al festival d’escultures d’arena, que va tenir lloc a un dels museus de la ciutat.

Client: En Verden of Sand

Escultors: Sergi Ramírez i Montserrat Cuesta

Localització: Blokhus, Dinamarca

Data: Maig 2013