Teodora i Napoleó

Realització de dues escultures d’arena inspirades en grans personatges de la història, per al festival d’escultures de sorra que va tenir lloc a un dels museus de la ciutat.

Client: En Verden of Sand

Escultors: Sergi Ramírez i Montserrat Cuesta

Localització: Blokhus, Dinamarca

Data: Maig 2014