Festivals i Pessebres

Més de 200 exhibicions artístiques en més de 20 països.
En Arenas Posibles ens agrada internacionalitzar l’art.

Una petita partícula que ja en l’Antic Egipte s’utilitzava en l’elaboració de models a escala en les construccions que s’anaven a realitzar. Milers d’anys després, hem participat en l’evolució de les escultures d’arena cap a un art contemporani i internacional que combina diverses disciplines, com ara l’escultura i l’arquitectura, despertant un gran interès mediàtic per la seva excepcionalitat.

Artistes en acció. La transformació de l’escultura d’arena durant els últims anys ha portat a la creació de nombrosos festivals artístics al voltant del món, en els quals hem estat presents com a organitzadors i com a escultors. Els anys d’experiència ens han permès conèixer millor com captar l’atenció d’un públic cada vegada més exigent.